KARAMAN
M Tipi Kapalı AÇIK Ceza İnfaz Kurumu
RESMİ KURUMLAR
EĞİTİM SERVİSİ

EĞİTİM SERVİSİ FAALİYETLERİ:

Ceza infaz kurumlarında, hükümlülerin topluma kazandırılmaları, sorumluluk duygusuna sahip bir birey olarak hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla eğitim çalışmalarına özel önem verilmekte olup; bu çalışmalar her ceza infaz kurumunda eğitim servisi tarafından yürütülmektedir

Ceza İnfaz Kurumlarımızdaki eğitim çalışmaları hayat boyu öğrenme anlayışı ile Genel Müdürlüğümüzün oluşturduğu Standartlar Sistemi doğrultusunda yürütülmektedir. Kuruma ilk geldikleri anda hükümlü ve tutukluların eğitim ve meslekî durumları, kurum öğretmenlerinin yapacağı ilk görüşmeyle tespit edilir. Böylece hükümlü ve tutuklunun salıverilmesine kadar olan süreç içerisinde gerekli olan eğitim programları hazırlanır. Eğitim servisi, hükümlü ve tutuklulara, eğitim seviyesini yükseltmek, yetenek ve ilgisi doğrultusunda bir meslek sahibi olabilmeleri için rehberlik eder, bu yönde gerekli yardım ve desteği sağlar. Eğitim servisi, eğitimi destekleyici kurslar ve mesleki kursların açılmasını sağlar

Kurumlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde; Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.

YETİŞKİN EĞİTİMİ

Eğitim-öğretim çalışmaları ile sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler Standartlar Sistemi çerçevesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kurumlara gönderilen “eğitim haritası” kapsamında yürütülmektedir. Bu hizmetler Kurum Öğretmenleri ve eğitim öğretim servisi personelleri tarafından yürütülmektedir.

İŞ VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI

İş ve meslek eğitimi, hükümlü ve tutukluların verimli, üretken bireyler olarak toplum yaşamına uyumlarını sağlamak, ceza infaz kurumundaki geçen sürelerini değerlendirmeleri ile salıverilmelerinden sonra gelir getirecek bir meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanmaktadır. Kurslar Karaman Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile Karaman Mesleki Eğitim Merkezi İşbirliği ile açılmaktadır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Yetişkin I. ve II. Kademe Eğitimi Başarı Kursları: Kurumumuzda okuma yazma bilmeyen veya yetişkin II. kademe eğitimi başarı belgesi bulunmayan 65 yaş altı, sağlık durumu elverişli genç ve yetişkin hükümlü ve tutuklular için yetişkin I.ve II. kademe eğitimi başarı kursları açılmaktadır. Bu kurslar Karaman Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliğinde yürütülmektedir

AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU VE AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

Kurumumuzda Açık İlköğretim Okulu ve Açık Öğretim Lisesi’nde okumak isteyen tüm hükümlü-tutuklulara yardımcı olunarak eğitimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır. Kayıt işlemleri,kitap hizmetleri ve sınavları eğitim servisi tarafından yürütülmektedir.

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Açık Öğretim Fakültesi’ne kayıtlı öğrencilerin kayıt işlemleri ve sınavlarına katılmaları kurumumuz tarafından sağlanmaktadır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Yapılan Sınavlar: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen YGS,LYS,ALES, KPSS,KPDS,MTSAS vb. sınavlar kurumumuzda yapılmaktadır.

HAZIRLIK KURSLARI

Hükümlü veya tutuklu öğrencileri AİO, AÖL, YGS, LYS ve AÖF gibi sınavlara hazırlamak, başarı oranlarını artırmak ve bu tür sınavlarda gerekli olan bilgiyi ve motivasyonu sağlamak için hazırlık kursları veya etütlerin açılması için gayret edilmektedir.

YÜKSEK ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Herhangi bir yüksek öğretim kurumuna devam ederken tutuklanan veya hüküm giyen öğrencilerin ya da ceza infaz kurumundayken üniversite sınavını kazanan hükümlü ve tutukluların okullarının kabul etmesi durumunda sınavlara katılmaları sağlanmakta ve kayıt işlemleri yapılmaktadır.

SINAV HİZMETLERİ

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ALES, YDS, DGS, YGS, LYS, KPSS, TUS ve DUS gibi sınavlar ile Milli Eğitim Bakanlığı Sınav Komisyonları tarafından yapılan Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavları ve Yüksek Öğretim Kurumlarının örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açık öğretim kapsamında yapmış olduğu sınavlar kurumlarımızda yapılmaktadır. Hükümlü ve tutukluların sınavlara katılarak, eğitimlerini sürdürmeleri sağlanmaktadır. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin eğitimlerini sürdürmelerine ve kurum dışında sınavlara katılmalarına imkan sağlanmaktadır.

DİN HİZMETLERİ VE AHLAKİ GELİŞİM

Din ve ahlâk bilgisi dersleri, 30.3.2001 tarihinde imzalanan “Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında Tutuklu ve Hükümlülerin Dinî ve Ahlâkî Gelişmelerini Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokol”ü ve 26.9.2002 tarihli “Adalet Bakanlığına Bağlı Ceza ve Tutukevlerindeki Tutuklu ve Hükümlülere Verilecek Din ve Ahlâk Bilgisi Müfredatı” da dikkate alınarak Karaman İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen vaizlerce yürütülmektedir. Şu anda kurumumuzda iki erkek ve bir bayan din görevlisi görev yapmaktadır

KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ

Kütüphane faaliyetleri, Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesine göre yürütülmekte olup tüm odalarda kütüphanede bulunan yayın listesi bulunmakta, hükümlü ve tutukluların istedikleri yayınların okuyabilmelerine yardımcı olunmaktadır

SOSYAL ve KÜLTÜREL FAALİYETLER

Standartlar Sistemi çerçevesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kurumlara gönderilen “eğitim haritası” kapsamında her ay sosyal ve dini konferanslar, bilgi yarışmaları, münazaralar, sinema gösterimi, müzik eğlence programları yapılmaya, yerel ve kurumsal imkanlara göre konser veya tiyatro gösterisi sergilenmeye gayret edilmektedir

DİĞER KURUM ve KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ

Ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim çalışmalarının desteklenmesi ve sosyal kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi, iş ve meslek eğitimi kurslarının geliştirilmesi ve maddî durumu yetersiz hükümlü ve tutuklulara malzeme temin edilmesi, ihtiyacı olan hükümlü ve tutuklulara yardım yapılması ve yararlı görülen diğer konularda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılmaktadır.

 
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →Düzenleyen Oğuzhan AKBAŞ←